in head 12

Нови услуги от Агенция по вписванията ПДФ Печат Е-мейл

Агенция по вписванията Ви уведомява, че предоставя две нови услуги:
1. Услуга „ SMS оповестяване относно услуги предоставяни от службите по вписванията ( Имотен регистър)”, достъпна на адрес: http://sms-imot.registryagency.bg
Информационната услуга, представлява възможност за получаване на уведомителни кратки текстови съобщения (SMS) при вписвания,отбелязвания и заличавания в книгите за вписване, отказите и постановените по тях определения на окръжния съд, издаването на заверен препис и отказ за издаване на заверен препис и корекция на запис в информационната система, за физическо лице/юридическо лице с ЕИК/ чуждестранно лице с ЛНЧ.

При вписване, отбелязване и заличаване

 • Входящ номер
 • Дата на регистриране във входящия регистър на съответната Служба по вписване
 • Името/ЕГН/ЕИК/ЛНЧ/ на страната, за която е направен абонаментът/страна по акта
 • Район на Службата по вписванията

Време за изпращане на SMS– незабавно

При корекция на запис в информационната система

 • Входящ номер
 • Дата на регистриране във входящия регистър на съответната Служба по вписване
 • Името/ЕГН/ЕИК/ЛНЧ/ на страната, за която е направен абонаментът/извършена корекцията
 • Район на Службата по вписванията

Време за изпращане на SMS– след 30 минути

При регистриране на отказ

 • Номер на отказ
 • Дата на регистриране на отказ
 • Името/ЕГН/ЕИК/ЛНЧ/ на страната, за която е направен абонамента /постановен отказ
 • Район на Службата по вписванията

Време за изпращане на SMS– след 30 минути


При движение по отказ

 • Номер на отказ, по който има движение
 • Дата на регистриране на отказ
 • Името/ЕГН/ЕИК/ЛНЧ/ на страната, за която е направен абонаментът /страната, участваща в отказа, по който е настъпило движение
 • Район на Службата по вписванията

Време за изпращане на SMS– след 30 минути

При издаване на заверен препис

 • Входящ номер на заявление, по което е издаден заверен препис
 • Дата на регистриране на заявлението за издаване на заверен препис
 • Името/ЕГН/ЕИК/ЛНЧ/ на страната, за която е направен абонаментът/страна, фигурираща в акта, за който се издава завереният препис.
 • Район на Службата по вписванията

Време за изпращане на SMS– след 30 минути

При отказ за издаване на заверен препис

 • Входящ номер на заявление, по което е постановен отказ за издаването на заверен препис
 • Дата на регистриране на заявлението за издаване на заверен препис
 • Името/ЕГН/ЕИК/ЛНЧ/ на страната, за която е направен абонаментът/страна, фигурираща в акта, за който се издава завереният препис.
 • Район на Службата по вписванията

Време за изпращане на SMS– след 30 минути

2.  Услуга „SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в Търговския регистър“, достъпна на адрес: http://sms.brra.bg

Забележка*: Услугите за достъпни само за абонати на Българските мобилни оператори. Активацията на услугата може да се извърши само от  територията на Република България. Веднъж активирана, услугата вече е достъпна и извън територията на страната, при условие, че клиентът има активиран роуминг. Допълнителна информация може да прочетете в Общите условия за ползване на двете услуги.